Baldones mākslas skolas izstāde “Noasa šķirsts”

“NOASA ŠĶIRSTS”

Plakats(1)

Baldones mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde.

 

Peldošajā mākslas centrā “NOASS” no 30. jūnija apskatāma Baldones mākslas skolas audzēkņu zstāde, kas kuģa tilpnēs sapulcējusi gan mājdzīvniekus, gan džungļu iemītniekus.

Saturiski izstāde atgādina par pietāti pret dabu un vidi, kurā dzīvojam. Par to, ka cilvēces pašiznīcināšanās riņķa dancis turpinās:Dabas daudzveidību un sugu izdzīvošanu apdraud klimata izmaiņas, piesārņojums, intensīvā lauksaimniecība,, neapdomīga dabas resursu izmantošana un citi apstākļi. Tāpēc mākslas skolas audzēkņus, straucis jautājums: “Vai nav pienācis laiks taisīt jaunu Noasa šķirstu?”

hameleons

Attēlā Emīlijas Graustiņas darbs “Hameleons”

Darbi tapuši skolotājas Ievas Muzikantes vadībā. Katrs jaunais mākslinieks, gleznojot konkrētu faunas pārstāvi un uznesot to uz “šķirsta” klāja, kļuvis par glābēju, par mūsdienu Noasu.

susiris

Attēlā Sofijas Matlahovas darbs  “Skatiens”

Izstāde “Noasa šķirsts” apskatāma peldošajā mākslas centrā “NOASS”, AB dambī 2, Rīgā no 30.06.2017. – 22.07.2017.

Atklāšana 30. jūnijā plkst. 18:00, to pavadīs arī Rīgas DJ skolas dalībnieku uzstāšanās.

Izstāde apskatāma no trešdiena – sestdiena, plkst.15:00 – 22:00

Ieeja bez maksas.


par šo publikāciju