Hanns Holgers Ruts personālizstāde “Konfigurācija”

Hanns Holger Rutz

„Konfigurācija” ir skaņas un video instalācija, kas ir speciāli paredzēta un izveidota kuģim Betanovuss. Tajā satiekas trīs elementi. Pirmkārt, specifisks manu neseno darbu blakusefekts ir tas, ka tie arī izveido materiāli vizuālu valodu, kas bieži vien rodas no nepieciešamības saprast algoritmus. Sakarā ar to, ka šie vizuālie elementi ietekmē to, kā es domāju un uztveru skaņu struktūras, es vēlējos izpētīt iespēju viņiem dot pašiem savu klātbūtni. Otrkārt, es jau kādu laiku eksperimentēju ar vispārīgo skaņas programmēšanu (generic programming of sounds). Kodu elementu sistēmas ietvaros dators aprēķina noteikto skaņu. Šis process tiek instancēts tā, ka tiek izveidotas sērijas, kuras raksturo abpusējas tuvas attiecības un noteiktu programmēšanas valodas elementu ierobežojumi. Interesanta ir mērķa skaņas neaprēķināmība, kas tiek pakārtota citai algoritma kustībai. Treškārt, šos formas elementus izraisa un nodrošina konkrētā telpa, izkārtojums un atmosfēra, un uz vietas atrastie priekšmeti. Šis darbs tika realizēts NOASS rezidences laikā, un saņēmis līdzfinansējumu no Austrijas federālās zemes Štīrijas.

Hans Holger Rutz ir vācu komponists, izpildītājs, kā arī pētnieks, it sevišķi pievēršoties skaņu mākslas, datormūzikas un elektroakustiskās mūzikas izpētei. Tāpat viņš ir dažādu datorprogrammu, kas paredzētas skaņas pārveidošanai un algoritmiskai elektroakustiskai kompozīcijai, autors. Studējis datormūziku un skaņas inženieriju Berlīnes Tehniskajā Universitātē (2004-2009), ieguvis doktora grādu datormūzikā, kā arī strādājis kā docents Elektroakustiskās Mūzikas Studijā (SeaM), Veimārā.

Hansa Holgera Rutsa skaņdarbi ietver kasešu ierakstus, darbu ar video, kā arī sadarbības projektus ar teātra un dejas māksliniekiem. Pēdējā laikā mākslinieks ir vairāk pievērsies skaņas instalācijām, elektroniskām tiešraides improvizācijām un nebijušu algoritmisku sistēmu attīstīšanai.

Radītie darbi ir izrādīti starptautiskās izstādēs, festivālos un koncertos tādās valstīs kā: Vācija, Austrija, Rumānija, Latvija, Dānija, Lielbritānija, Spānija, Slovēnija un Venecuēla.

Patlaban dzīvo Grācā, Austrijā un strādā Elektroniskās Mūzikas un Akustikas Institūtā (Institute for Electronic Music and Acoustics).

Hans Holgers Ruts viesojas “NOASS” mākslinieku rezidencē ar Austrijas federālās zemes Štīrijas valdības, Austrijas vēstniecības Latvijā un Latvijas Kultūras ministrijas, atbalstu.

Izstāde atvērta no 16. līdz 28.maijam

Darba laiks: otrdiena – svētdiena 11:00 – 19:00

pirmdiena – slēgts

Ieeja bez maksas.


par šo publikāciju