Radošās kino darbnīcas godalgotā režisora Billie Mintz vadībā

Vairāk informācijas angļu valodā – http://www.noass.lv/noass-news/5848/ 


par šo publikāciju