Ir zināmi Trans Europe Halles tikšanās radošo darbnīcu vadītāji

 

Reģistrēties radošajām darbnīcām iespējams līdz 20. maijam. Vietu skaits ir ierobežots!

“Viss mainās, kad esam radoši”

Vadītājs: Kulturkraft Syd

Seminārs iedvesīs radošas vadības un komandas darba pamatprincipus katra dalībnieka sirdī, prātā un ķermenī. Analizējot dažādas inovāciju metodes un instrumentus, dalībnieki tiks iepazīstināti ar vispārējo sistēmu un domāšanas veidu darbam ar jaunām idejām. Tas paredzēts ne tikai radošo nozaru pārstāvjiem, bet ikvienam, kas meklē jaunus veidus, lai atraisītu radošo potenciālu savā komandā. Pētāmais objekts: auditorijas attīstība.

Ieguvumi no semināra:

  • Rasts ieskats par radošu komandas darbu un vadību;
  • Zināšanas par ideju ģenerēšanas un radošo problēmu risināšanas modeļiem;
  • Konkrētas radošas darbības veicināšanas metodes, kuras dalībnieki varēs izmantot savā ikdienas dzīvē un darbā.

Darbnīcas vadītājs: Henriks Johanssons ( Henrik Johansson)

Henriks ir absolvējis KaosPilot alternatīvo biznesa skolu un kā radošo procesu konsultants, šobrīd strādā starptautiski. Viņš konsultē organizācijas, kuras vēlas nākt klajā ar jaunām, inovatīvām idejām un attīstīt savas radošās spējas. Viņa lielākā kaislība ir veicināt mācīšanos un radošos procesus, palīdzēt darba grupām atrisināt grūtus uzdevumus un kopīgi kļūt gudrākiem. Henriks ir strādājis dažādos attīstības projektos ar tādiem klientiem, kā, piemēram, Singapūras Izglītības ministriju, Inovation Lab Dānijā, LEGO, Hyper Island, IKEA pasaules vitalitātes komandu, Zviedru institūtu, Idea Factory Singapūra, SJ (zviedru dzelzceļš) un E.ON u.c. Ir piedalījies vairākos dizaina un inovāciju semināros kā lektors un darbnīcu veidotājs.  www.gulltaggen.no  2011 un 2012 www.designaction.se

“Kā radīt efektīvu komandu? – Integrējošs grupas attīstības modelis”

Vadītājs: Leaders Lab

Šajā seminārā uzzināsiet, kā vadīt grupu, kā strādāt ar darbinieku cilvēciskajām vajadzībām, un kā izveidot efektīvu komandu. Mērķu sasniegšanai tiks izmantota „Eksperimentālā Mācīšanās” metodika, kuras laikā pats mācīšanās process tiks sadalīts četros posmos: pieredze, analīze, secinājumi un mainīšanās. Daži vadības aspekti tiks apspriesti kā atgriezeniskā mācība, strādājot grupās, termiņu novērtēšanā un konfliktu atrisināšanā. Pēc 4 stundu mācībām darbnīcā, tās dalībniekiem būs palielināta izpratne par to, kā grupas dinamika ietekmē darba rezultātus un to, kā vadības stiliem būtu jāpielāgojas grupai un specifisku uzdevumu atrisināšanai.

Darbnīcas vadītājs: Matti Kortelainens (Matti Kortelainen)

Matti Korelainens ir viens no vadošajiem vadības konsultantiem Zviedrijā, kurš lielākoties strādā ar UGL – Understanding Group and Leadership (Lat. „Saprotot grupu un vadība”), kas vairāk kā 20 gadus ir izmantots kā pamats Zviedrijas bruņoto spēku vadītāju apmācībām. Pēdējo desmit gadu laikā UGL ir plaši izplatīts arī korporāciju un citu organizāciju vidū. Matti ir strādājis par galveno izpilddirektoru kooperatīvā uzņēmumā, darbojies kā sociālais darbinieks un sešus gadus bijis direktors kultūras organizācijā Mejeriet. Viņam ir vairāk kā divdesmit gadu ilga pieredze vadības procesu koordinēšanā. Matti pēc tautības ir soms, bet jau 40 gadu dzīvo Zviedrijā.

“Izpēti savu centru!”

Šīs darbnīcas mērķis ir palīdzēt apzināties kultūras centru darbības rezultātus un tos analizēt. Tajā tiks izpētītas dažādas pētniecības metodes, kuras dod iespēju sekot līdzi, pārraudzīt un novērtēt savu darbību tādējādi nemitīgi pilnveidojoties. Šo metožu izpēte ietver ne tikai dažādu pētniecības tehniku analīzi, bet arī dažādu mediju rīku analīzi – drukāto, audio, video, sociālo tīklu un interneta rīku analīzi. Darbnīca būs ļoti aktīva un balstīta uz līdzdarbošanos, rezultāti tiks izmantoti TEH tīkla ietvaros. Pēc piedalīšanās šajā mācību seminārā, dalībnieki pārliecinoši varēs darboties ar dažādām pētniecības metodēm, kuras palīdzēs novērtēt centra darbību. Šis treniņš ir tiem, kuri ir ieinteresēti apvienot un novērtēt informāciju par kultūras centru darbību, kā arī tiem, kuri vēlās uzzināt vairāk par pētīšanas metodēm.

Darbnīcas vadītājs: Bils Millers (Bill Miller)

Bils ir uz sabiedrības interesēm vērstas kompānijas CSN direktors Lielbritānijā. Šai kompānijai viņš pievienojās 2002.gadā un šobrīd konsultē publisko sektoru un trešā sektora organizācijas, pasniedzot šo nozaru profesionāļiem vadīšanas iemaņu, novērtēšanas metožu un profesionālas kvalifikācijas celšanas kursus. Bils ir izstrādājis zināšanu novērtēšanas metodoloģiju valsts finansētajos projektos, kā arī ir novērtējis Mākslas padomes, Kvalifikācijas un izglītības programmu aģentūru, Comic Relief un UK Mentoru darbību. Šobrīd viņa vadībā notiek arī TEH vadītā un Eiropas Komisijas Programmas kultūra finansētās trīs gadu projekta Engine Room Europe izvērtēšana.

“Ideju ģenerēšana – iesaistīšanās ātras domāšanas spēlē un negaidītu lēmumu pieņemšana”

Darbnīcas mērķis ir radīt tīkla mārketinga idejas, izmantojot un iemācoties divas interesantas un atšķirīgas ideju radīšanas tehnikas, kuras var izmantot 5-20 cilvēku lielās grupās.

Pirmā tehnika – ātrās domāšanas spēle. Tā ir balstīta uz jēdzienu “plūsma” kā galīgu laimes un radošas darbības attīstības stāvokli, ko ir attīstījis ungāru psihologs Mihaly Csikszentmihalyi. Tā ir balstīta uz individuāli sakombinētiem tēmu un asociāciju atslēgvārdiem, kurus pielieto problēmas risinājuma atrašanai.

Otra ir sociālās domāšanas tehnika, kura balstīta uz idejas sintētisku sadalīšanu četrās daļās un šo daļu “apmainīšanos” starp dalībniekiem, tādā veidā izveidojot jaunas un negaidītas idejas. Darbnīca gādās par īsu ieskatu šajās teorijās, jo šīs metodes ir vērstas uz praktisku izmēģināšanu. Pēc piedalīšanās dalībnieki šīs metodes varēs izmantot savās organizācijās efektīvāku un interesantāku ideju radīšanā, kā arī risinot dažādas problēmas ar ko saskaras organizāciju dalībnieki. Pētāmais objekts: tīkla mārketings

Darbnīcas vadītājs: Mārcis Rubenis

Mārcis Rubenis ir radošs uzņēmējs un darbnīcu vadītājs. Laikā, kad sākās nekontrolējamais nekustamā īpašuma burbulis 2006.gadā viņš organizēja plašu nevalstisko organizāciju koalīciju, kurā iedzīvotāji kopā ar dažādiem ekspertiem cīnījās par labāku pilsētvidi un neilgtspējīgu lielu būvju celtniecības apturēšanu līdzās Rīgas vēsturiskajam centram. Līdzās šai koalīcijas izveidošanai Mārcis sāka interesēties par darbības potenciāla un radošuma izpaušanu lielu grupu tikšanās reizēs, viņš izveidoja semināru sēriju TALKA (ideju TALKA Latvijā), kuras ietvaros ir vadījis vairāk kā 150 darbnīcas dažādās kompānijās, organizācijās un pašvaldībās. Tāpat viņš ir viens no dibinātājiem kooperatīvās strādāšanas vietai Birojnīca, Rīgā.

“Mūsu radošās iespējas 21.gadsimtā”

Spēja izvērtēt un atbrīvot savus iekšējos resursus un domāt “ārpus rāmjiem” ir priekšnosacījums pārmaiņu vadībā, jaunu konceptu izstrādāšanā kultūras sektorā, savu pozīciju nostiprināšanā un sociālās spriedzes samazināšanā organizācijā.

Treniņu mērķi ir palīdzēt tā dalībniekiem savus radošos resursus pārvērst praktiskos pārmaiņu rezultātos, izmantojot strukturētas domāšanas metodes, kā arī ievērojami uzlabojot konkurētspēju saskaņā ar 21.gadsimta un sabiedrības dotajām iespējām.

Paredzamie rezultāti:

  • Saprast praktiskā radošuma jēgu;
  • Izpaust savu iekšējo radošumu;
  • Izmantot strukturētas domāšanas metodes, lai izveidotu jaunus risinājumus;
  • Atklāt jaunas pārmaiņu vadības pieejas;
  • Celt personīgo pieredzi vadībā.

Darbnīcas vadītāja: Vita Brakovska

Vita Brakovska specializējas radošo un inovāciju industrijā, zināšanu ekonomikas attīstībā, kas ir vērsta gan lokālā, gan nacionālā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot dizainam un dažādu treniņu, radošu darbnīcu vadīšanai. Kopš 2000.gada viņa ir strādājusi publiskajā sektorā un šobrīd turpina apzināties savu potenciālu “Zināšanu un Inovāciju sabiedrība” (biedrība ZINIS), kas ir nevalstiska organizācija, kura ir dibināta 2009.gada jūnijā. Dibinātāji un biedri ir profesionāļi ar neizmērojamu pieredzi Nacionālajās Inovāciju Sistēmās. Vita Brakovska ir vadījusi dažādus uz zināšanām balstītus pasākumus kā internacionālais eksperts Krievijā un Baltijas valstīs jau kopš 2000.gada, tāpat ir izveidojusi un vadījusi lekciju ciklu „Inovāciju vadība” četrās augstākās izglītības institūcijās, ieskaitot Rīgas Tehnisko Universitāti. Dzīves moto: “Centies nekļūt par veiksmīgu cilvēku, bet par cilvēku ar vērtību” (A. Einšteins).

“Video veidošana ar androīdu”

Mick Fuzz piedalījies 2 rokasgrāmatu tapšanā par video filmēšanu un rediģēšanu. Viena no šīm grāmatām- „Video Making on Android”, aprakstītas filmēšanas iespējas ar mobilo telefonu. Daudziem no mums ir mobilās ierīces ar filmēšanas, video rediģēšanas un video failu augšupielādēšanas funkcijām, bet teju visi video apstrādes treniņi balstās tikai uz tradicionālo video formātu failu apstrādi un bieži sevī iekļauj dārga video ekipējuma iegādi. Pēc šīs radošās darbnīcas, tās dalībnieki būs spējīgi radīt īsfilmu izmantojot materiālus, kuri ir brīvi pieejami visiem. Tāpat uzzināsiet, kā izmantot personīgos mobilos telefonus filmēšanā un video rediģēšanā, pārbaudīsiet mobilo telefonu sniegtās iespējas un to robežas. Darbnīcas noslēgumā dalībnieki izmantos bezmaksas programmas, lai rediģētu ar mobilo telefonu uzņemtu video savā datorā. Darbnīcas mērķis ir būt tehnoloģiski neatkarīgam. Dalībnieki ir laipni aicināti ierasties ar savām mobilajām ierīcēm un datoriem! Sāksim filmēt un apstrādāt paši savas filmas!

Darbnīcas vadītājs: Miks Fuzs (Mick Fuzz)

Miks Fuza darbs galvenokārt ir saistīts ar dokumentāciju un rokasgrāmatu izveidi plašai sabiedrības daļai, kā arī ar sabiedrības izglītošanu. Tas sevī ietver programmu dokumentācijas izveidi, kursu rakstīšanu un vadīšanu, dažādu saistošu pētījumu veikšanu un mājaslapu projektēšanu, video producēšanu un mēdiju apmācības. Viņš ir strādājis FLOSS Manuals, kur radījis ļoti daudz dažādas rokasgrāmatas, mācību materiālus un uz programmām balstītas pamācības kopš 2007. gada. 2010.-2011.gadā viņš vadīja pilsētas mājokļu ilggadējo projektu „Green Zone”. Savā brīvajā laikā, viņš aktīvi iesaistās Hacktionlab tīklā- neformālā tehnoloģiju entuziastu grupā, kura galvenokārt dalās pieredzē ar kampaņu māksliniekiem un sabiedrības grupām par bezmaksas programmu pielietošanu savā darbībā.

“Veiksmīgas kampaņas izveide”

Visi TEH biedri veido vai sekmē dažāda veida mākslinieciskās aktivitātes, bet daudziem no mums arvien svarīgāk ir sasniegt lielāku auditoriju un paaugstināt finansiālos resursus, iegūt lielāku sabiedrības un politisko spēku izpratni par kultūras organizāciju vērtību un nepieciešamību sabiedrībā.

Seminārā kampaņu kompānijas BKB pārstāvji, dalībniekiem sniegs ieskatu veiksmīgu kampaņu izstrādāšanā ar zemu budžetu, sniedzot dažādus interesantus piemērus gan no kultūras, gan no korporatīvo uzņēmumu sektora. Tāpat iespēja diskutēt par jau izveidotajām jūsu centru kampaņām.

Sagatavojies ne tikai sēdēt un klausīties, bet sākt veidot savu kampaņu uzreiz!

Darbnīcas vadītāji: Mārtens Vanhēms un Izabelle Rāde (Maarten van Heems, Isabelle Rade )

Mārtens Vanhēms ir uzņēmuma BKB direktors. Kā dažādu kampaņu vadītājs iesaistīts projektos ne vien kopā ar vairākām Holandes ministrijām un kooperatīvajiem klientiem kā KLM, Ben & Jerry’s un Shell, bet arī ir atbildīgs par kultūras un darbības programmas izstrādi Lowlands Festivālā. Organizējis politiskus multimediju pasākumus tādos kultūras centros kā Melkweg.

Izabelle Rāde ir projektu vadītāja un vecākā konsultante BKB Kampaņu Kompānijā, iesaistījusies vairākās Nīderlandes Ārlietu ministrijas kampaņās un korporatīvo klientu, Google un PwC, kampaņās. Veidojusi politiskas kampaņas un kultūras pasākumus prezidenta vēlēšanu laikā ASV un holandiešu vēlēšanu laikā kultūras centros kā Melkweg un Paradiso.

BKB veido kampaņas valdībai, dažāda veida uzņēmumiem un sociālajām organizācijām. Kampaņa var sastāvēt no dažādām daļām, piemēram, liela apjoma pētījuma vai konkrēta kampaņas koncepta, efektīvas mediju stratēģijas vai laba pasākuma izveides.

 “Nepatīk reklāma, maini reklāmu!”

Lielai daļai cilvēku vārds “reklāma” ir kā lamu vārds, mums nepatīk reklāmas, nepatīk cilvēki, kas viņas veido un mēs nesaprotam, kas maksā par to nejēdzību, ko mēs redzam sev apkārt. Tomēr, ja tu kaut ko pats veido un radi, pienāk diena, kad ir nepieciešams to parādīt citiem – tā varētu būt izstāde, gleznošanas kursi vai tava ekoloģiskā kafejnīca. Šajā mirklī tev ir jāsāk draudzēties ar reklāmu. Kā to izdarīt nezaudējot prātu un savu radošo brīvību? Šajā darbnīcā Voldemārs dalīsies ar savu pieredzi veidojot ierobežota budžeta reklāmas, kā nonākt pie oriģināliem konceptiem un kā sadarboties ar citiem profesionāļiem, veidojot reklāmas. Šis treniņš tiks balstīts uz reāliem projektiem no dalībnieku vidus.

Darbnīcas vadītājs: Voldemārs Dūdums

Pēdējos 10 gadus Voldemārs Dūdums ir strādājis reklāmas aģentūrās, mācījies labākajā reklāmas skolā pasaulē un atradis savu vietu kā pašnodarbinātais maziem klientiem kā drukātie izdevumi, teātri un skolas. Voldemārs ir izmēģinājis dažādas lietas – bijis menedžeris rokgrupai, pārdevis tabaku, taisījis kazas sieru (kuru pasniedza Zviedru Karaliskajai ģimenei), vadījis kinoteātri un pat ierakstījis skaņu dokumentālajai filmai Sibīrijas mežos. Viņš tic, ka jebkuru problēmu var atrisināt, ja uz to paskatās ar bērna acīm. Šis noteikums garantē to, ka ideja būs vienkārša, aizraujoša un liks publikai smaidīt.

 

Piektdien, 24.maijā interesentiem no Latvijas būs iespēja piedalīties konferences profesionālās attīstības dienā. Dienas sākumā norisināsies „Working the net” sesija, kurā dalībnieki varēs uzzināt par jaunumiem TEH tīklā, iegūt jaunus kontaktus un uzsākt kopīgu projektu plānošanu. Latvijas pārstāvji pēc savas izvēles var piedalīties arī vienā no radošajām darbnīcām.

Maksa par dalību pasākuma dienai ir 35Ls. Vietu skaits darbnīcās ir ierobežots! Dalības maksā ietilpst „Working the net” sesijas apmeklējums, dalība vienā radošajā darbnīcā, kā arī kafijas pauzes, pusdienas un vakariņas. Vakara noslēgumā dažādas performances.

Norises vieta un laiks - AB dambis, 2013.gada 24.maijā no plkst. 9.00 – 22.00

Sīkāka informācija un reģistrācija, rakstot:

 laima@noass.lv

 http://teh.net

 

Atbalstītāji:

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


par šo publikāciju