PAR SPĪTI VISAM

LATVIJAS NAIVĀS MĀKSLAS MUZEJA KRĀJUMA IZSTĀDE

Nikolajs Stūris

Nikolajs Stūris ir Latvijas armijas virsnieks un mākslinieks, kura dzīves gājums un gleznu motīvi ir cieši saistīti ar Latvijas Valsts neseno pagātni. Viņa gleznās attēlotie notikumi ar aculiecinieka tiešumu dod iespēju ielūkoties Latvijai nozīmīgos vēstures notikumos.