Prakses iespējas

NOASS darbības mērķis ir piedalīties Latvijas un Eiropas mūsdienu kultūras vides veidošanā, organizējot izstāžu un izglītības darbību, kā arī mākslinieku, kultūras operatoru un kultūras projektu starptautisku apmaiņu, veicināt sabiedrības iespēju iesaistīties dažādās laikmetīgās kultūras norisēs un procesos.

NOASS aktīvi iesaista cilvēkus NVO darbībā, gan caur sadarbības projektiem ar dažādu mērķgrupu pārstāvjiem, gan caur brīvprātīgo darbu, piedāvājot topošajiem speciālistiem prakses iespējas. Sabiedrībai ir iespējams iesaistīties tādās sfērās kā kultūras menedžments, projektu vadība, sabiedriskās attiecības, tulkošana un tehniskais darbs, kultūras pasākumu organizēšana, pārrobežu kultūras sadarbība un citās jomās. Mēs piedāvājam iespēju piedalīties gan vietēja, gan starptautiska mēroga kultūras projektu realizēšanā, gūt ieskatu starptautisku kultūras tīklu (ResArtis un Trans Europe Halles) darbībā. Kā arī gūt praktiskas zināšanas pasākumu organizēšanā, sākot ar plānošanu un beidzot ar pasākuma izvērtēšanu. Ja nepieciešams, studentiem prakses laiku ir iespējams arī noformēt kā augstskolas obligāto praksi.