TIKŠANĀS AR TĒLNIECI TAŅU PREMINGERI NO IZRAĒLAS

ielugums

4. augustā, plkst. 16.00, peldošā mākslas centra Noass galerijā Betanovuss Rīgā, Daugavā pie AB dambja notiks lekcija un tikšanās ar tēlnieci Taņu Premingeri (Izraēla), kuras laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar viņas radošo darbību.

Māksliniece dzimusi un augusi Taganrogā, Padomju Savienībā, mācījusies Surikova Mākslas akadēmijā Maskavā, bet kopš 1972. gada dzīvo un strādā Izraēlā.
Taņa Premingere strādā dažādos medijos. Viņas darbi tapuši kā tēlniecība, zemes māksla, instalācijas, foto.

Darbu pamattēma ir daba un dažādas stihijas – uguns, ūdens, zeme, gaiss. Darbu radīšanai tiek izmantoti dabīgi materiāli – akmens, zeme, koks -, kas sevī nes spēcīgu ar dažādām kultūrām saistītu simbolisku nozīmi. Mākslinieces savos darbos pievēršas arī arhetipiskajam mātes tēlam.To viņa izsaka gan akmens skulptūrās, gan zemes mākslas objektos. Māksliniece izmanto divus pamatjēdzienus – mātes piens un asinis, kas ir ikvienas dzīvības pamats. Daudzi no šiem darbiem ir veidoti kā altāri, pagodinot sievišķo pirmsākumu, visas radības māti, Dieva sievišķo dabu pasaules radīšanas sākumā.
No 28. jūlija līdz 9. augustam māksliniece strādā Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, kur veido zemes mākslas objektu „Krusta griezums”, kas būs kā simbolisks rituālais griezums zemes miesā, kā atmiņas par senatnē satopamajiem rituāliem dažādās kultūrās. Savā darbā māksliniece izmantos arī nelielu daudzumu no Izraēlas atvestas zemes, kas arī ir svarīgs ar Izraēlu kā Svēto zemi saistīts simbols.

Māksliniece par saviem darbiem saka: „Mans mērķis ir izteikt nemateriālo jēdzienu esenci fiziskā materiālā: padarīt sataustāmu universālās radīšanas būtību.”

Mākslinieces darbi atrodas gan Eiropā – Izraēlā, Zviedrijā, Itālijā, Čehijā, Turcijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Beļģijā, Austrijā, Krievijā, -, gan Āzijā, Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā un tagad būs arī Pedvālē, Latvijā.

Sagatavoja: Laura Miglone
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja kuratore

Papildinformācija:
Ojārs Feldbergs, tālr. + 371 29133374
E – pasts: pedvale@pedvale.lv
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja darba laiks katru dienu 10:00 – 16:00

Pedvāle

Atbalsta:

NOASS


par šo publikāciju