Donations

Biedrība “Mākslas centrs NOASS”

Zaubes iela 10-3, Rīga, LV-1013, Latvija

Reg. No. 40008036970

Account. LV39 UNLA 0001 0027 0064 6

A/S “SEB Banka” UNLALV2X