Prakse un brīvprātīgais darbs

Prakses iespējas
NOASS darbības mērķis ir piedalīties Latvijas un Eiropas mūsdienu kultūras vides veidošanā, organizējot mākslas un izglītības procesus. NOASS aktīvi iesaista cilvēkus NVO darbībā gan caur sadarbības projektiem ar dažādu mērķa grupu pārstāvjiem, gan caur brīvprātīgo darbu, piedāvājot topošajiem speciālistiem prakses iespējas.

Interesentiem ir iespējams iesaistīties un apgūt tādas sfēras kā kultūras menedžments, projektu vadība, sabiedriskās attiecības, tulkošana un tehniskais darbs, kultūras pasākumu organizēšana, pārrobežu kultūras sadarbība un citas jomās. Mēs piedāvājam iespēju piedalīties gan vietēja, gan starptautiska mēroga kultūras projektu realizēšanā, gūt ieskatu starptautisku kultūras tīklu (ResArtis un Trans Europe Halles) darbībā, kā arī praktiskas zināšanas pasākumu organizēšanā, sākot ar plānošanu un beidzot ar pasākuma izvērtēšanu. Studentiem prakses laiku ir iespējams arī noformēt kā augstskolas obligāto praksi.

Esam atvērti gan Erasmus+, gan augstskolu praksēm, gan cita veida sadarbībai. Mūsu praktikanti un brīvprātīgie pēc veiksmīgas sadarbības ar mums atraduši darbu valsts lielākajās kultūras institūcijās (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mākslas muzejs Rīgas birža, VSIA Latvijas Koncerti u.c.), privātās menedžmenta kompānijās, gan darbojās kā neatkarīgi producenti un kuratori.

Brīvprātīgais darbs

Atbalstot mācīšanos no praktiskas pieredzes, piedāvājam neformālā atmosfērā gūt ieskatu projektu vadībā, izstāžu organizēšanā, pasākumu rīkošanā. Brīvprātīgais darbs ir izcila iespēja jauniešiem, studentiem, tiem, kas ir profesijas maiņas vai izvēles priekšā un tiem, kas vēlas izmēģināt savus spēkus kultūras jomā. Aicinām strādāt kopā ar mūsu komandu, apgūt jaunas prasmes un izmantot savus talantus mākslas centra stiprināšanai laika posmā līdz pat sešiem mēnešiem.

Brīvprātīgā darba ietvaros mēs aicinām arī iesaistīties tos, kurus uzrunā kultūras, neformālās izglītības un pilsētvides uzlabošana, piedāvājot savas iniciatīvas, uzlabojot esošās un izmantojot NVO platformu to realizācijai!


Ja vēlies pieteikties brīvprātīgajam darbam vai praksei, aizpildi pieteikšanās anketu 🢡 te!