Latvijas naivās mākslas muzejs

2006. gadā tika izveidots Latvijas Naivās mākslas muzejs. Muzejs par savas darbības mērķi ir izvirzījis naivās mākslas autoru darbu vākšanu, to saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu. Muzejs īpašu vērību pievērš mūsdienu Latvijas naivās mākslas gleznotāju, tēlnieku darbu apzināšanai un saglabāšanai.

Naivās mākslas darbu vērtība ir to unikalitātē, īpaši uzsverot autoru radošumu un uzdrīkstēšanos izteiksmes līdzekļu meklējumos. Naivistu vai autsaideru mākslinieku specifika ir radošā dziņa un neierasti izteiksmes līdzekļi. Pāri visam šos māksliniekus un mākslas darbus raksturo, skatītājus tik valdzinošais, kreativitātes spēks. 

Naivā māksla dažādu iemeslu dēļ izkrīt ārā vai netiek ielaista populārās mākslas apritē un netiek uzskatīta par aktuālās kultūras un mākslas nozares nozīmīgu sastāvdaļu. Lai aktualizētu un izceltu mākslinieku veikuma nozīmīgumu un noliktu to vienlīdzīgā stāvoklī ar laikmetīgo mākslu, tiek veidotas regulāras izstādes. Šīs izstādes apzināti tiek eksponētas NOASS galerijas telpās, kontekstā ar laikmetīgās mākslas izstādēm un notikumiem.