Par NOASS

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Atbalsts mākslas centra NOASS pamatdarbības nodrošināšanai” mērķis ir atbalstīt “Mākslas centra NOASS” ilgtspējīgu kultūras programmu veidošanu un nodrošināt organizācijas pastāvīgu darbību un uzturēšanu. 

Projekta galvenie mērķi ir būtisku resursu nodrošināšana kultūrtelpas pamatdarbībai t.i., mākslas centra telpu un akvatorijas zonu noma un komunālo pakalpojumu izmaksas, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas. 

Īstenojot projektu, finansiāli tiek atvieglota “Mākslas centra NOASS” telpu noma un uzturēšana, nodrošinot NVO veiksmīgu ikdienas darbību un atbalstot mākslas centra organizatoriskos centienus 2022. un 2023. gadā.

Projekta numurs: Nr. 13.1.4.0/23/I/018

Projekta īstenošanas periods: 01/08 – 31/12/2023

Kopējā projekta atbalsta apjoms ir 53’332.12 EUR, no kuriem 42’260.36 EUR ir ERAF finansējums un 10’871.76 EUR ir Valsts budžeta finansējums.

Mākslas centrs NOASS ir mākslinieku vadīta organizācija ar vairāk nekā divdesmit gadu ilgu darbības vēsturi. NOASS ir viena no tradīcijām bagātākajām nevaldības kultūras organizācijām Latvijā. NOASS interešu lokā ir vizuālā māksla, literatūra, laikmetīgā deja, teātris, skaņu māksla, kustīgais attēls (video) un mākslas projekti pilsētvidē. NOASS mērķi ir atbalstīt un veicināt vizuālās mākslas attīstību.

NEDAUDZ PAR VĒSTURI UN ROMANTIKU

90- tajos gados Latvijā un Baltijā nebija daudz piemērotu vietu, kur varētu regulāri izstādīt aktuālu un eksperimentālu vizuālo mākslu kā arī prezentēt un apspriest jaundarbus. Tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 1998. gadā mākslinieki (kā atbildi pastāvošajai situācijai) paši nodibināja savu neatkarīgu kultūras organizāciju. Nosaukuma rašanos ietekmēja leģenda par Noasu (Noaa, Noah). Izvēlētais nosaukums arī atspoguļo mūsu darbības motivāciju. NOASS savu darbību sāka ar Latvijas pastāvēšanas 80. gadskārtai veltītu izstādi (1998. gadā), kā arī izdodot dzejas antoloģiju “Blīvā upe”. Tas, savā ziņā, ir arī simboliski, jo mēs līdz šim brīdim uzskatām, ka brīvība un neatkarība ir radošas personības eksistences galvenās formulas.

Lai radītu iespēju veidot nozīmīgākus mākslas notikumus, Dzintars Zilgalvis 2000. gadā no Daugavas dzelmes izcēla nogrimušu betona piestātni un kopā ar domu biedriem pārbūvēja to par izstāžu zāli un peldošu skatuvi. Kopš tā laika, NOASS ir viens no redzamākajām kultūras centriem Latvijā. 

2001. gadā NOASS ar savu kultūras notikumu programmu un peldošo skatuvi piedalījās Rīgas pilsētas 800 gades atzīmēšanā. Jāpiemin daudzi nozīmīgi mākslas centra NOASS veidoti notikumi, tai skaitā: vēsturiskās Mangaļsalas austrumu mola bākas rekonstrukcija pie Rīgas brīvostas ēkas, Latvijas neatkarības atjaunošanai veltīta stikla skulptūras “Ar degsmi par brīvu Latviju” uzstādīšanu Doma baznīcas Marijas kapelas logā un padomju varas represētajiem māksliniekiem veltīta izstādes “Par spīti visam” izveidošana. Izstāde “Par spīti visam” notika 2014. gadā Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu ietvaros bijušajā VDK ēkā “Stūra mājā”.

VIZUĀLĀ MĀKSLA

>> aiziet uz sadaļu “VIZUĀLĀ MĀKSLA UN IZSTĀDES”

NOASS vairāk uzmanības pievērš eksperimentālu mākslas projektu atbalstīšanai, tai skaitā izstādot nozīmīgus mākslas darbus, kuru autori savā jomā ir jaunatklājēji – Bils Viola, Oļegs Kuļiks, Ilmārs Blumbergs, NonGrata, Jaaps de Ruigs, Aija Zariņa u.c. Mēs piedāvājam māksliniekiem izmantot četras galerijas telpas, kas atrodas divās peldošās ēkās, apgūt AB dambja parka apkārtni, pilsētvidi un Daugavas akvatoriju. Atbalstot laikmetīgās mākslas projektu realizēšanu pilsētvidē, mēs vēlamies padarīt  mākslu par rīdzinieku un pilsētas viesu ikdienas sastāvdaļu. Šodienas mākslas attīstībai ir nepieciešami jaunu kopsakarību un sadarbības formu meklējumi, ietverot mūsdienu zinātni, medicīnu un inženieriju. Mākslas centrs sadarbojas ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Vestminsteras Univeritāti, FabLab, Arup un citām organizācijām.

LATVIJAS NAIVĀS MĀKSLAS MUZEJS

>> aiziet uz sadaļu “LATVIJAS NAIVĀS MĀKSLAS MUZEJS”

2006. gadā tika izveidots Latvijas Naivās mākslas muzejs. Muzejs par savas darbības mērķi ir izvirzījis naivās mākslas autoru darbu vākšanu, to saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu. Mūsu vēlme ir nākamajām paaudzēm saglabāt naivās mākslas kultūrvēsturisko mantojumu un izmantot to iedzīvotāju izglītošanas darbā. 

ŪDENSGABALI

Starptautiskais video un laikmetīgās mākslas festivāls

>> aiziet uz sadaļu “ŪDENSGABALI”

Festivāla “Ūdensgabali” mērķis ir aktualizēt video un mediju mākslas nozīmi laikmetīgās mākslas jomā. Katru gadu festivāla laikā interesentiem tiek dota iespēja iepazīties ar video mākslas tehnisko un māksliniecisko daudzveidību. Izvēlētajās programmās tiek demonstrēti jaunākie pašmāju video mākslas darbi un pasaulē pazīstamu festivālu un eksperimentālo mediju mākslas arhīvu programmas. Profesionāli augstvērtīgas un mākslinieciski kvalitatīvas programmas dod  iespēju padziļināt izpratni par laikmetīgo mākslu un tās interpretācijām. 2020. gadā Starptautiskais laikmetīgās un video mākslas festivāls “Ūdensgabali” svinēja savu 20 gadu jubileju.

LATVIJAS VIDEO MĀKSLAS ARHĪVS

>> aiziet uz sadaļu “LATVIJAS VIDEO MĀKSLAS ARHĪVS”

Video mākslas arhīvs tiek veidots kā valsts video mākslas datu bāze un aptver visu Latvijas video mākslas vēsturi, sākot ar astoņdesmito gadu otro pusi līdz pat šodienai. Latvijas video mākslas arhīva – datu bāzes pamatā ir NOASS pastāvēšanas laikā izveidotā videotēka.

PELDOŠĀ PLATFORMA

>> aiziet uz sadaļu “TELPAS”

Mākslas centram ir peldoša, 200 m2 liela skatuve un zāle ar amfiteātri, kur notiek “mazo formu” teātra izrādes un laikmetīgo deju uzvedumi, un kur brīvi izpaužas dažādu mākslas žanru mijiedarbība. Skatuvi un zāli ir iespējams atvērt gan uz parka pusi, gan uz akvatoriju. Tā ir norises vieta “Dzejas dienām”, laikmetīgās dejas festivālam “Laiks dejot”, “MeetUp”, un citiem notikumiem.

MŪZIKAS PERFORMANCES

>> aiziet uz sadaļu “MŪZIKAS PERFORMANCES”

NOASS piedāvā dažādus skaņas un mūzikas notikumus, sākot no klasiskās mūzikas priekšnesumiem līdz laikmetīgām un eksperimentālām performancēm. Notikumu laikā ir brīvi pieejamas arī izstādes, tādejādi aicinot jaunu auditoriju iepazīties ar laikmetīgo mākslu un veicinot vizuālās mākslas un skaņas mijiedarbību.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Kopš dibināšanas NOASS par vienu no galvenajiem mērķiem izvirzīja Latvijas mākslas notikumu integrāciju Eiropas kopējo kultūras norišu apritē. Kopš 2007. gada NOASS darbojas TEH – Trans Europe Halles – Eiropas neatkarīgo kultūras centru tīklā. Otrs lielākais Eiropas tīkls, kurā NOASS aktīvi ir iesaistījies ir Eiropas kultūras centru tīkls – European Network of Cultural Centres (ENCC).

Mākslinieku sarunas un meistardarbnīcas

Mākslinieku sarunas ir organiski radušies notikumi, kuros mākslinieki iepazīstina ar sevi, saviem darbiem un jaunatklājumiem mākslā. Šos notikumus mākslas centrs uzskata par nozīmīgiem, jo tajos mākslinieks sniedz padziļinātu ieskatu par savu radošo darbu.

Lai veicinātu jaunu māksliniecisko formu un instrumentu meklējumus mākslā, regulāri tiek organizētas starpdisciplināras meistardarbnīcas. Mūsdienu mākslinieki veido tehniski ietilpīgas instalācijas, izstāda darbus publiskā vidē un rada mazās arhitektūras formas. Daudzi projekti pārsniedz viena cilvēka zināšanu robežas. Starpdisciplinārās meistardarbnīcas ietver zinātni, inženieriju un arhitektūru, izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas un materiālus.