LATVIJAS VIDEO MĀKSLAS ARHĪVS

Latvijas Video mākslas arhīvs tiek veidots kā valsts video mākslas datu bāze un aptver visu Latvijas video mākslas vēsturi, sākot ar astoņdesmito gadu otro pusi līdz pat šodienai. Latvijas video mākslas arhīva – datu bāzes pamatā ir NOASS pastāvēšanas laikā izveidotā videotēka. Arhīvs kalpo kā informācijas resurss video un mediju mākslas darbu izpētei studentiem, kuratoriem, māksliniekiem, pasniedzējiem, mākslas vēsturniekiem, kā arī jebkuram interesentam vietējā un starptautiskā līmenī. Arhīvā iekļauti vairāk kā 600 mākslas darbi, papildus ietverot informāciju par māksliniekiem, mākslas darbu nosaukumiem, radīšanas gadu, mākslas darba garumiem un formātiem.

Arhīvā iekļauti:

– Latvijas / Francijas video mākslas festivālu (1989-1995) arhīvs (mākslas zinātnieces Laimas Slavas kolekcija).

– Mākslinieku video darbi, kas apkopoti pēc izstādēm.

– Mākslinieku video darbi, kas iesniegti individuāli no personīgām darbu kolekcijām.

– Starptautiskā video un laikmetīgās mākslas festivāla “ŪDENSGABALI” konkursam atlasīto darbu izlases.

PUBLIKĀCIJAS:

Austrumu frontē: videomākslas soļi no tās dzimšanas līdz gadsimtu mijai. I

Austrumu frontē: videomākslas soļi no tās dzimšanas līdz gadsimtu mijai. II

Videomākslas šodiena divās desmitgadēs. I

Videomākslas šodiena divās desmitgadēs. II


PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Latvijas Video mākslas arhīva direktore

Sandra Ķempele

sandra@noass.lv