BEZGALĪGO ATKLĀJUMU LABORATORIJA

Divas paralēlas līnijas nekad nesatiekas un nekrustojas. Šīs līnijas varētu būt arī zinātne un māksla. Tikai perspektīva liek šīm līnijām tiekties uz horizonta viena punkta, viena mērķa – radīt pilnīgi jaunu vidi eksperimentam.

Peldošajā mākslas centrā NOASS, apvienojot vizuālās mākslas un zinātnes iespējas, tiek veidots projekts, kas atspoguļo mūsdienu aktualitātes ekoloģiskas vides veidošanā un ietver sevī perspektīvu vairāku radošu disciplīnu saplūšanai un bezgalīgai mijiedarbībai.

16.jūlijā plkst. 18:00 Peldošanā mākslas centrā NOASS, AB dambī notiks projekta atklāšanas notikums.

Projekta zinātniskā un mākslinieciskā daļa vērojama procesā, kurā zinātniskie pētījumi vērsti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, izmantojot fotobioreaktoru, bet projekta mākslas sastāvdaļa sevī ietver telpiskās perspektīvas pētījumu izmantošanu, kas ir loģisks turpinājums mākslinieku Kriša Zilgalvja un Dzintara Zilgalvja jau iepriekš realizētajām izstādēm “Ūdeņi stāsta – Daugava” un “Kosmiskā migrācija”.

Projekta galvenā darbība risināsies improvizētā laboratorijā, pētot tehnoloģiju fosfora piesārņojuma pārvēršanai ottreiz izmantojamā biomasā un tālākā resursu atgūšanā (barības vielas, enerģija, ūdens), izmantojot mikroalģes. Projekta zinātniskais vadītājs ir RTU docents un vadošais pētnieks Aigars Lavrinovičs. Pētījumu veikšanai tiek izmantots fotobioreaktors, kas ir viens no instrumentiem, kuru izmanto arī citu valstu kosmisko pētījumu aģentūras un polāro staciju zinātnieki mikroorganismu dzīvības cikla uzturēšanai. Projektā izmantotā iekārta izgatavota Rīgas Tehniskajā universitātē, un tās dizaina autori ir RTU ŪSBI pētnieks Mārtiņš Strods (projektēšana, dizains) un RTU ŪSBI zinātniskais asistents Arvīds Būmanis (elektronika).

Pēc atklāšanas 16.jūlijā apmeklētājiem ekspozīcija būs skatāma trešdienās (17.07., 24.07., 31.07., 07.08.) no 15:00 līdz 18:00, kā arī festivāla “Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2024” ietvaros no 15. līdz 23.augustam.

Projektā piedalās un projektu atbalsta:

Mākslinieki Krišs Zilgalvis un Dzintars Zilgalvis, vadošais pētnieks Aigars Lavrinovičs, pētnieks Mārtiņš Strods, zinātniskais asistents Arvīds Būmanis.

Organizē Mākslas centrs NOASS sadarbībā ar RTU Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtu (ŪSBI).

Atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Publicitāte īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.