Building Talent: Enhancing employability of young artists

ES programmas “Radošā Eiropa” (2021-2027) atbalstīts neformālās izglītības projekts

Projekta mērķi

Piedāvāt jaunajai radošajai paaudzei daudzpusīgas apmācības profesionālās darbības uzsākšanai vai uzlabošanai, paplašinot jauno mākslinieku nodarbinātības iespējas, ieviešot prasmes navigēt mākslas pasaules realitāti, risināt problēmas.

Mērķauditorija

Dažādu nozaru pārstāvji, kultūras nozares darbinieki, studenti, mākslinieki vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Projekta īstenošana un norise

Projekts “Building Talent” tiek īstenots trīs nozīmīgos posmos:
1) Vajadzību izpēte. Šajā posmā tika veikts pētījums par jauno radošo darbinieku vajadzībām, stiprajām un vājajām pusēm, nodarbinātības iespējām un modeļiem. Vadoties pēc izpētē iegūtās informācijas, tika izveidots kursu plāns, kas pievēršas aktuālajām vajadzībām. Vairāk var lasīt te.
2) Apmācību realizācija. Šajā posmā notiks kursi piecos apmācības moduļos/semināros: Ievads uzņēmējdarbībā; Naudas plūsmas un finanšu vadība; Digitālo prasmju attīstīšana; Mārketings un prezentācija; Ceļš uz ienākumu gūšanu no radošās darbības projektā.
3) Mentoringa sesijas. Aktīvākajiem dalībniekiem būs iespējas arī kļūt par mentorējamo kādam kultūras un radošo industriju (KRI) speciālistam un paplašināt nodarbinātības iespējas.

Projekta apraksts

Kultūra mūsdienās veido nepārtrauktu dialogu par savu struktūru un formām. Ir vispārzināms, ka kultūra ir un vienmēr ir bijusi sabiedrības stūrakmens. Mūsdienās, lai gan kultūras un radošais industrijas (KRI) ir pierādījušas savu ieguldījumu sabiedrībā un ekonomikā, tās ir vienas no pasaules ekonomiskās krīzes un pandēmijas visvairāk skartajām. Covid-19 pandēmija palielināja bezdarba līmeni, vienlaikus samazinot tūrisma pieplūdumu. Ierobežojošie pasākumi lika slēgt visas kultūras iestādes, radot neskaidru un nestabilu stāvokli māksliniekiem un KRI darbiniekiem. Tajā pašā laikā pandēmija ietekmēja jauniešu nodarbinātības izredzes. Pirms pandēmijas ES jauniešu (15–24 gadu vecuma) bezdarbs bija 14,9%, savukārt 2020. gada augustā tas bija 17,6%, un tas turpina pieaugt. Šīs vecuma grupas nedrošības sajūta ir acīmredzama, un tā ir viena no galvenajām ES prioritātēm, kam nepieciešams atbalsts.
Projekta “Building Talent” mērķis ir reaģēt uz iepriekšminētajiem izaicinājumiem, izveidojot shēmu, kas atbalsta jaunos māksliniekus (vecumā no 18 līdz 30 gadiem), lai ilgtermiņā palielinātu nodarbinātības iespējas, veidojot saikni ar KRI, izmantojot izglītības sistēmas. Tiešās mērķa grupas vidū tiks veicināta un atbalstīta to jauno mākslinieku līdzdalība, kuri nāk no marginalizētām grupām vai saskaras ar sociālām un ekonomiskām grūtībām. Projekts atbalstīs dalībniekus ar mācību video ciklu kopā ar nozares ekspertiem, muzeju profesionāļiem, māksliniekiem un galeriju darbiniekiem. Vienlaikus ekspertiem būs iespēja būt pilnībā informētiem par mūsdienu mākslas pasaules nevienlīdzību un veidiem, kā dažādot savu darbaspēku.

Video apmācībās apskatītās tēmas

Mākslinieks un pašnodarbinātība: par jauno mākslinieku nodarbinātības modeļiem runā ilustrators Oskars Pavlovskis un spēļu dizaineris Mārtiņš Upītis

Finanšu jautājumi: par finanšu pratības pamatidejām runā NOASS direktors Kaspars Avots un “Abillio” izpilddirektors Matīss Kodoliņš

Mārketings: par digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas radošo aktivitāšu reklāmai runā reklāmas vadītāja Marta Elste un mākslinieks Kaspars Brambergs

Reklāma un zīmolvadība: par prasmēm prezentēt un reklamēt savu māksliniecisko darbību tiešsaistē un klātienē runā menedžere Līva Liepa

Ienākumu gūšana no mākslinieciskās darbības: par mākslinieciskās darbības monetiāciju runā fotogrāfs Ģirts Raģelis un modes dizaineris Rolands Pēterkops